อาคารพาณิชย์ 16 ตร.วา

Land for Loan

ข้อมูลทรัพย์

สถานที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลพระพุทธบาท วัดพุทธนิคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์