วิธีลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนรับซื้อฝาก

วิธีลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนรับซื้อฝาก วิธีลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนรับซื้อฝาก ลงทุนอสังหารับซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์ ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจาก นักลงทุนอสังหา เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มากกว่า การฝากเงินออม หรือฝากประจำกับธนาคาร การลงทุนรับซื้อฝากมี 2 รูปแบบ ลงทุนด้วยตนเอง ลงทุนผ่านบริษัทขายฝาก ข้อดีของ แลนด์ ฟอร์โลน โฉนดแลกเงิน อนุมัติง่าย! ? ให้วงเงินสูง  ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0.75%/เดือน ? อนุมัติง่าย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ? มีที่ตั้งสำนักงานชัดเจน ใจกลางเมือง ? ทำนิติกรรมถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สำนักงานที่ดิน ? เป็นนายทุนโดยตรง ? มีชื่อเสียงระดับประเทศ ? มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1000 ราย ? มี Call Center คอยดูแลให้ข้อมูล สอบถามเพิ่มเติม วิธีลงทุนอสังหาด้วยตนเอง ลงทุนอสังหาด้วยตนเอง โดยการรับทรัพย์จากคนรู้จัก ญาติ พี่น้อง...

Read More

สิทธิเก็บกิน ทำขายฝากได้หรือไม่

สิทธิเก็บกิน ทำขายฝากได้หรือไม่ โฉนดที่ดินมีหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือ โฉนดครุฑแดง หรือ น.ส.4จ. ที่ทุกคนรู้จักกันดี เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดิน สามารถดำเนินการเพื่อสิทธิประโยชน์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะซื้อ ขาย โอนที่ดิน รวมทั้งนำไปจำนองหรือค้ำประกัน แต่หากที่ดินถูกจดทะเบียน สิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่น ในกรณีนี้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถ ขายฝาก หรือทำประโยชน์อื่น ๆ ได้หรือไม่ สิทธิเก็บกินคืออะไร สิทธิเก็บกิน คือ การให้สิทธิในการถือครอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือสังหาริมทรัพย์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยสิทธิเก็บกินนี้จะตัดทอนอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ในทรัพย์สิน ให้โอนมาเป็นของผู้ทรงสิทธิเก็บกินเกือบทั้งหมด คงเหลือไว้เพียงสิทธิที่จะจำหน่ายทรัพย์สินไว้เท่านั้นที่ยังคงเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิเก็บกินมีกี่ประเภท 1. สิทธิเก็บกินการจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน โดยมีสิทธิครอบครอง ใช้ และถือเอาประโยชน์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยทุกคนยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทรงสิทธิด้วยกันทั้งหมด 2. สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วนกรณีมีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายคน การจดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้สิทธิเก็บกินในทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์บางส่วน ในเฉพาะส่วนของตน 3. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอดสิทธิเก็บกิน)เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่นตั้งแต่สองอสังหาริมทรัพย์ขึ้นไป หรือ จดทะเบียนสิทธิเก็บกินในที่ดินไว้แปลงเดียว แล้วมีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง ต่อมาได้ตกลงกันให้อสังหาริมทรัพย์ใดอสังหาริมทรัพย์หนึ่งพ้นจาก สิทธิเก็บกิน 4. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบสิทธิเก็บกิน)เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกิน ให้แก่บุคคลอื่น แล้วประสงค์จะแบ่งแยกที่ดิน โดยในขณะจดทะเบียนแบ่งแยกคู่กรณีตกลงกันให้ที่ดินแปลงคงเหลือหรือแปลงที่แยกออกไปยังคงมีสิทธิเก็บกินติดไปด้วย 5....

Read More

อสังหาริมทรัพย์คืออะไร

อสังหาริมทรัพย์คืออะไร

Read More

อสังหาฯแบบใด ที่ดิน บ้าน แบบไหน จำนองผ่านง่าย ขายฝากก็ผ่านสบาย

อสังหาฯแบบใด ที่ดิน บ้าน แบบไหน จำนองผ่านง่าย ขายฝากก็ผ่านสบาย               หลาย ๆ ท่านที่ต้องการทำจำนองที่ดิน จำนองบ้าน หรือนำอสังหาฯอื่น ๆ มาทำจำนอง-ขายฝาก กับนายทุน อาจจะเกิดความสงสัยว่าเวลานำทรัพย์สินต่าง ๆ มาทำจำนอง-ขายฝากนั้น ไม่มีนายทุนคนไหนอนุมัติวงเงินให้เลย ทั้งที่เรานั้นก็มั่นใจว่าวงเงินที่เราขอนั้นเมื่อเอามาเปรียบเทียบแล้วไม่ได้สูงกว่าราคาซื้อขาย ตามราคาตลาดในแถว ๆ นั้นเลย และเราก็แสดงรายได้ต่าง ๆ ให้นายทุนดู เพื่อความชัดเจนว่าเราจะมีความสามารถในการผ่อนชำระตามงวด และนำเงินต้นมาไถ่ตามระยะเวลาในสัญญาได้แบบที่จะไม่เกิดปัญหาตามมา แต่นายทุนก็ยังปฎิเสธว่าทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ที่ไม่ควรรับจำนอง-ขายฝาก และฝั่งนายทุนก็มักจะให้เหตุผลคล้ายกันว่า มันเสี่ยงเกินไป                เกณฑ์ทั่วไปในการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยทั่วไปแล้ว นายทุนแต่ละท่านก็จะมีเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองทรัพย์ที่นำมาจำนอง หรือว่าขายฝากนั้นมักแตกต่างกันไป แล้วแต่มุมมอง แล้วแต่ดุลยพินิจของนายทุนแต่ละท่าน เหตุผลหลัก ๆ คล้าย ๆ กัน เช่น   1.การประเมินวงเงิน           ตามปกติแล้ว นายทุนจะมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงในการรับจำนอง โดยจะประเมินวงเงินด้วยการให้วงเงินที่...

Read More

ไถ่ถอนที่ดิน 4 เรื่องต้องรู้

อยากไถ่ถอนที่ดิน ต้องทำอย่างไร? การไถ่ถอนที่ดิน ว่าทำอย่างไร และต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้

Read More