อีเมล

admin@landforloan.net

7 ขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก (แบบละเอียดยิบ)

7 ขั้นตอน การไถ่ถอนขายฝาก (แบบละเอียดยิบ) อยากจะไถ่ถอนขายฝาก  ต้องทำอย่างไร  ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง  เอกสารใดที่ต้องเตรียมบ้าง ใช้เวลานานไหม  ขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก        สวัสดีค่ะวันนี้แพรรินทร์จะมาขอพูดถึง ขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก เพราะวันนี้มีเคสจริงที่มีลูกค้าต้องการไถ่ถอนขายฝากพอดี เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆและท่านที่สนใจฟังนะคะว่า ปกติแล้วมันจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้าง เมื่อมีการทำธุรกรรมขายฝากเกิดขึ้นผู้ที่รับซื้อฝาก และผู้ขายฝากได้ทำการขายฝาก ในช่วงระยะสัญญาซึ่ง สัญญาขายฝากจะกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนขายฝากที่ดิน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี หากเมื่อครบกำหนดสัญญา หรืออาจก่อนครบสัญญา หากต้องมีการไถ่ถอนขายฝาก จะต้องดำเนินการอย่างไร   การไถ่ถอนขายฝากสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไปยื่นขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากการขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน ต่อหน้าเจ้าพนักงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1  ตรวจสอบกรมที่ดิน ที่อยู่ในเขตของที่ตั้งของที่ดินเพื่อเป็น สถานที่นัดไถ่ถอนขายฝาก (ที่เดียวกับตอนจดขายฝาก) ขั้นตอนที่ 1.2  กดบัตรคิว  ที่หน้างานตรงหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์...

Read More